ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทพา" โทรศัพท์ 074-376296 FAX: 074-376296

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ดาวน์โหลดได้ที่นี่